Om oss

Hej,

Vi är klass 6a och 6b på Kvarnbäcksskolan i Haninge som skapat denna blogg. Sammanlagt är vi 48 elever. Vi skriver bloggen bara på engelska.

Syftet med att skapa en blogg i årskurs sex på Kvarnbäcksskolan i Haninge, är för att få igång skrivandet i engelska i våra klasser. Vi har märkt att intresset för just skrivandet minskar. Vi vill att eleverna möts på en plats som för dem är ”hemma”. Vi vill tillsammans att detta ska vara en sida där vi i klasserna möts och intresserat läser varandras kommentarer, lär känna varandra bättre och samtidigt lär oss mer engelska.

Vi vill inspirera eleverna till att kunna uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar på engelska (Lgr11). Våra läxor ska vara så lockande att vi/eleverna ska med glädje läsa varandras kommentarer.

Vi har en vision på Kvarnbäcksskolan som lyder: Glädje Trygghet Möjlighet Med webbstjärnan som hjälp blir det lätt att uppfylla vår vision. 

Ansvarig lärare för bloggen är Viveka Kleberg, lärare i svenska och engelska. (Jag vill gärna utveckla mitt internetanvändande i mina klasser.)

De bilder vi använder på bloggen har vi fotograferat själva. Jag har både frågat eleverna själva och deras föräldrar om tillåtelse att publicera bilderna på vår webbplats. Övriga bilder vi använder har vi tillåtelse att använda (google/bilder/sökverktyg/bilder som får användas).

Vi (elever och lärare) hjälps åt att komma på teman till inläggen/läxorna.

Motivering till ett ev pris: aldrig har så många elever gjort sin engelskläxa och;                – Vi har gjort läxan med mycket större motivation, det är roligt, denna läxa är den första vi gör, säger elverna här.

Vi har lärt oss mer engelska av att ha denna blogg och också har vi lärt oss mer om varandra i klasserna.